ข้อมูลอ้างอิงจะมีให้ที่นี่เร็วๆ นี้

คุณต้องการช่างไฟฟ้าที่มีทักษะหรือไม่?


ติดต่อนิดเพื่องานไฟฟ้าที่รวดเร็วและแม่นยำ


โทรศัพท์:   080-6157268 


หรือมาที่ กันเองผับนครชุมแล้วคุยกับนิดโดยตรง


ข้อมูลอ้างอิงจะมีให้ที่นี่เร็วๆ นี้


นิดมีการดำเนินงานที่เมืองกำแพงเพชร แต่รับงานทั่วไทยตามนัดหมาย